Skip to content Skip to footer

Barbier De Man&Only gevestigd en kantoorhoudende te Lorkenlaan 11 in 2180 Ekeren (Antwerpen), hierna te noemen Barbier De Man&Only hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Barbier De Man&Only verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Barbier De Man&Only u over de manier waarop Barbier De Man&Only uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Barbier De Man&Only worden aangeboden op demanenonly.be.

Artikel 1 Verwerking persoonsgegevens

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij

Barbier ‘De Man & Only’ verwerkt de volgende persoonsgegevens: naam, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en locatiegegevens bij bezoek aan de website(s), eventuele betalingsgegevens, mogelijke persoonsgegevens uit de opdrachten die ik voor jou uitvoer en aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

2. Doel

Barbier De Man&Only verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van demanenonly.be, gaat u akkoord met deze privacyverklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Barbier De Man&Only gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Barbier De Man&Only.

3. Klantenservice

U kunt e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Barbier De Man&Only registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Barbier De Man&Only gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

4. Nieuwsbrieven

U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven. De nieuwsbrieven stelt Barbier De Man&Only samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4. Indien u geen nieuwsbrieven van Barbier De Man&Only meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via bruno@demanenonly.be.

5. Andere doeleinden

Tot slot kan Barbier De Man&Only uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

6. Openbaarmaking persoonsgegevens

Het kan zijn dat jouw persoonsgegevens op mijn website worden gepubliceerd, bijvoorbeeld wanneer je een review
schrijft, of wanneer ik gemaakte ontwerpen/teksten in mijn online portfolio plaats. Het gaat dan om je voornaam en
bedrijfsnaam, een korte uitleg en beelden van de gemaakte opdracht. Deze informatie kan worden opgenomen in
zoekmachineresultaten.

Als ik je persoonsgegevens openbaar maak op mijn website zal ik dit altijd met jouw toestemming doen. Jij hebt bovendien
altijd het recht deze informatie te laten verwijderen of te laten anonimiseren.

Reacties op blogberichten

Wanneer je een reactie achterlaat op een blogbericht ben je verplicht je naam en e-mailadres in te vullen. Bij je naam
mag je gerust een pseudoniem gebruiken om je privacy te waarborgen.

Je e-mailadres en je IP-adres worden verzameld om spam tegen te gaan, maar ook om de reacties te modereren. Hier
heb ik een gerechtvaardigd belang bij. Immers, het verzamelen van je IP-adres heeft geen grote gevolgen voor jouw
privacy, aangezien ik er niets anders mee doe dan spam tegen te gaan, terwijl ik er een groot belang bij heb mijn website
spamvrij te houden. Ik anonimiseer de e-mailadressen bij de reacties periodiek.

Je reactie kan worden meegenomen in zoekmachineresultaten. Je kunt altijd een reactie laten verwijderen door contact met mij op te nemen per telefoon, e-mail of post. Mijn contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

Barbier De Man&Only geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

a) De doorgifte geschiedt aan een door Barbier De Man&Only voor de in deze privacyverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Barbier De Man&Only een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens.

b) Barbier De Man&Only op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

Barbier De Man&Only maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie Barbier De Man&Only ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar bruno@demanenonly.be. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van de website.

Artikel 5 Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via je browser op je computer worden geplaatst. Ik maak gebruik van functionele
cookies en sessiecookies om de site goed te laten functioneren. Je kunt cookies makkelijk verwijderen via je browser. In de handleiding van de Consumentenbond (https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen) staat uitgelegd hoe je dat doet. Via de website Your Online Choices (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices) kun je bovendien uitzetten dat je advertenties te zien krijgt gebaseerd op jouw online gedrag.

Google Analytics

Ik maak gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het adres van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website te kunnen aanmaken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze
derden de informatie namens Google verwerken. Ikzelf heb hier geen invloed op. Barbier ‘De Man&Only’ heeft Google geen toestemming gegeven om via Barbier ‘De Man&Only ‘verkregen Analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Social media

Op onze website staan social media knoppen. Door gebruik te maken van deze social media deel je mogelijk jouw
gegevens met het betreffende sociale medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in je browser.
Als je wilt weten wat deze derde partijen met jouw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacy beleid door te
nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de
Verenigde Staten.

Youtube

Soms plaats ik een YouTube filmpje op mijn website, bijvoorbeeld ter illustratie van een gemaakte werk of boek. Wanneer
ik dat doe heb ik de privacymodus ingeschakeld via YouTube. Dat betekent dat YouTube geen persoonsgegevens
van jou registreert, tenzij jij de video afspeelt.

Beveiligde verbinding

Jouw verbinding met mijn website is versleuteld middels SSL (secure socket layer). Zo kunnen onbevoegde derden de
informatie die je met mij deelt via mijn website niet inzien. Ik hou mijn website en systemen up-to-date en controleer
regelmatig op onregelmatigheden.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Barbier ‘De Man & Only’ heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Barbier De Man&Only verwerkt ten behoeve van demanenonly.be. Barbier De Man&Only accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

Barbier De Man&Only bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan demanenonly.be, tenzij Barbier De Man&Only op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Jouw rechten

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, over te laten dragen aan jou of een derde partij en bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door mij. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je voor elk van deze rechten aanvullende informatie vinden.

Je kunt jouw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen per telefoon, e-mail of post. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring. We verzoeken je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen, zodat we kunnen vaststellen dat we de gevraagde informatie aan de juiste persoon verstrekken.

Artikel 9 Wijziging Privacyverklaring

Barbier De Man&Only behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via demanenonly.be bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van demanenonly.be gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en demanenonly.be in de gaten. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 29-03-2022.

0
Go to Top